Omvisning

Her kan du bestille omvis­ning på Raknehaugen.

Vennligst angi antall per­soner og øns­ket dato for omvis­ning.
Pris for vok­sne kr 50,-. (Barn under 14 år er gratis.)
Pris for grup­per med fler enn 20 per­soner kr 1000,-.

Guid­ede omvis­ninger som­meren 2017 kom­mer senere.

Takk til alle som har vært med på guidet omvis­ning i 2017. Det ble besøksrekord!

Vi fort­set­ter med guid­ede omvis­ninger i 2017 og første omvis­ning­shelg blir
søndag 7. mai.

Opp­møte på P-plassen ved Hovin skole kl. 1300.
Omvis­nin­gen tar ca. 1,5 time

For du/dere som ønsker lys­bilde­fore­drag med tema fra boka
“Rakne­hau­gen — myter og fakta”, kan ta kon­takt på tlf eller sms på 952 40821.

Navn

Din email-adresse

Tele­fon

Antall Per­soner

Tekst (med besøk­stid­spunkt)Raknehaugen tjern